Teenusetingimused

ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab Evaline Sp. z o. o. kaubamärgi Prime EVA all. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie", "Prime EVA", "Evaline", "Evaline Sp Zoo" ja "meie" Evaline Sp. z o. o. Prime EVA pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, tööriistu ja teenuseid, mis on sellelt saidilt saadaval teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin toodud tingimuste, poliitikate ja teatistega.

Külastades meie saiti ja/ või ostes meilt midagi, osalete meie "teenuses" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju, millele siin viidatakse ja/ või mis on saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/ või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.

Teenusetingimustele kehtivad ka kõik uued funktsioonid või tööriistad, mis lisatakse praegusesse poodi. Sellel lehel saate igal ajal tutvuda teenusetingimuste uusima versiooniga. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades värskendused ja / või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Teie jätkuv veebisaidi kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie pood asub Shopify Inc.-is. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa.


1. JAGU - E-POE TINGIMUSED
Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või et olete oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega rikkuda teenuse kasutamisel oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega ühtegi hävitavat laadi koodi.
Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise. 


2. JAGU - ÜLDTINGIMUSED
Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest kellelegi mis tahes põhjusel igal ajal.
Te mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardi andmed) võidakse edastada krüpteerimata kujul ja see hõlmab (a) ülekandeid erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis vastavad võrkude või seadmete ühendamise tehnilistele nõuetele ja kohanduvad nendega. Krediitkaardi andmed krüpteeritakse alati võrkude kaudu edastamise ajal.
Te nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma või kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist või juurdepääsu teenusele või mis tahes kontaktile veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.
Selles lepingus kasutatud pealkirjad sisalduvad ainult mugavuse huvides ja ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.


3. JAGU - TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA ÕIGEAEGSUS
Me ei vastuta selle eest, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik ega ajakohane. Sellel saidil olev materjal on ette nähtud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks tugineda ega seda kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Igasugune tuginemine selle saidi materjalile on teie enda vastutusel.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja see on esitatud ainult teile viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil pole kohustust oma saidil olevat teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.


4. JAGU - TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED
Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või lõpetada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.


5. JAGU - TOOTED VÕI TEENUSED (vajaduse korral)
Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult veebis. Nende toodete või teenuste kogused võivad olla piiratud ja neid tagastatakse või vahetatakse ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värve ja pilte, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi ekraan on täpne.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirama oma toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata meie pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hinnakujundust võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta, meie äranägemisel. Jätame endale õiguse mis tahes toode igal ajal lõpetada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui need on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.


6. JAGU - ARVELDUS- JA KONTOTEABE TÄPSUS
Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on esitatud sama kliendikonto või sama krediitkaardi kaudu või selle all, ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Juhul, kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal esitatud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie enda hinnangul näivad olevat esitatud edasimüüjate, edasimüüjate või turustajate poolt.

Nõustute esitama ajakohast, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi, krediitkaardinumbreid ja aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vajaduse korral ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks vaadake palun meie tagastuspoliitikat.


7. JAGU - VALIKULISED TÖÖVAHENDID
Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma mingit kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguste garantiide, kinnituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb valikuliste kolmandate osapoolte tööriistade kasutamisest või on sellega seotud.
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine teie poolt toimub täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete tuttav ja kiidate heaks tingimused, mille alusel asjaomane kolmandast osapoolest teenusepakkuja (asjakohased) teenusepakkuja(d) tööriistu pakub.
Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad ka käesolevad teenusetingimused.


8. JAGU - KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID
Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on meie teenuse kaudu saadaval, võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.
Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise või hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses kolmandate osapoolte veebisaitidega. Vaadake hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kolmandate osapoolte toodetega seotud kaebused, nõuded, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.


9. JAGU - KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED
Kui saadate meie palvel teatud konkreetseid esildisi (näiteks võistlustöid) või ilma meie taotluseta saadate loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt "kommentaarid"), nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes andmekandjal mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Meil ei ole ega ole mingit kohustust (1) säilitada konfidentsiaalseid kommentaare; 2) maksta kommentaaride eest hüvitist; või (3) vastata kommentaaridele.
Me võime, kuid ei ole kohustatud jälgima, redigeerima või eemaldama sisu, mis meie äranägemise järgi on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil taunitav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi.
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigust, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku või rõvedat materjali ega sisalda arvutiviirust ega muud pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi muu kui teie ise, ega eksitada meid ega kolmandaid osapooli muul viisil kommentaaride päritolu osas. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega võta endale vastutust teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.


JAOTIS 10 - ISIKUANDMED
Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuseeskirjade vaatamiseks.


11. JAGU - VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAJÄTMISED
Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, tarneaegade ja kättesaadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olev teave on igal ajal ilma ette teatamata ebatäpne (sealhulgas pärast seda, kui olete oma tellimuse esitanud).
Me ei võta endale kohustust uuendada, muuta või selgitada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei rakendata ühtegi täpsustatud värskendus- ega värskenduskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.


12. JAGU - KEELATUD KASUTUSVIISID
Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) kutsuda teisi üles sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikes tegudes; c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada valet või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isikute isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharm'iks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; j) mis tahes ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelementide häirimiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise eest.


13. JAGU - GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE
Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal tühistada, ilma teid sellest teavitamata.
Nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on teie enda vastutusel. Teenust ning kõiki teile teenuse kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud juhul, kui oleme selgesõnaliselt öelnud) teie kasutamiseks "nagu on" ja "nagu saadaval", ilma igasuguste otseste või kaudsete kinnituste, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või turustatavuse, turustuskvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse tingimused, kestvus, omandiõigus ja mitterikkumine.
Prime EVA, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul mis tahes vigastuste, kaotuste, nõuete või mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eriliste või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaotatud kasum, kaotatud tulu, kaotatud säästud, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, mis tahes lepinguväline kahju (sealhulgas hooletus), range vastutus või muu, mis tuleneb teiepoolsest teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisest, või mis tahes muu nõue, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote teiepoolse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või väljajätmised mis tahes sisus, või mis tahes kaotus või kahju, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tagajärjel, isegi kui neid on nende võimalusest teavitatud. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba vastutuse välistamist või piiramist kaudsete või juhuslike kahjude eest, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.


14. JAGU - KAHJU HÜVITAMINE
Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutuna Prime EVA-d ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, kes on kahjutud mis tahes nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mille on esitanud mis tahes kolmas osapool, mis tuleneb nende teenusetingimuste või nende viidetena lisatud dokumentide rikkumisest või tuleneb sellest, või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumine.

 

15. JAGU - ERALDATAVUS
Juhul kui leitakse, et mõni nende teenusetingimuste säte on ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, on selline säte sellegipoolest kohaldatava seadusega lubatud ulatuses jõustatav ja jõustamatu osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatuks, ei mõjuta selline otsus muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.


16. JAGU - LÕPETAMINE
Poolte kohustused ja vastutus, mis on tekkinud enne lepingu lõpetamise kuupäeva, jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõikidel eesmärkidel.
Need teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui te meie ainuisikulisel hinnangul ei täida või kahtlustame, et olete jätnud täitmata nende teenusetingimuste mis tahes tingimuse või sätte, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja teie vastutate kõigi summade eest, mis kuuluvad tasumisele kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).


17. JAGU - KOGU LEPING
Kui me ei kasuta ega jõusta nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Need teenusetingimused ja mis tahes poliitikad või tegevusreeglid, mille oleme postitanud sellele saidile või seoses teenusega, moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja mõistmise ning reguleerivad teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed suulised või kirjalikud kokkulepped, teated ja ettepanekud teie ja meie vahel (sealhulgas kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
Mis tahes ebaselgust nende teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata koostaja vastu.


18. JAGU - KOHALDATAV ÕIGUS
Neid teenusetingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Poola seadustele.


19. JAGU - TEENUSETINGIMUSTE MUUTMINE
Sellel lehel saate igal ajal tutvuda teenusetingimuste uusima versiooniga.
Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi uuendada, muuta või asendada nende teenusetingimuste mis tahes osa, postitades värskendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on kontrollida meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas. Meie veebisaidi või teenuse jätkuv kasutamine või sellele juurdepääs pärast käesolevate teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.


20. JAGU - AUTORIÕIGUSTE RIKKUMISEST TEATAMINE JA NÕUETE ESITAMISE KORD
Kui arvate, et teie teost on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguse rikkumist, esitage Evaline'ile vahetult järgneval aadressil allpool täpsustatud kirjalik teave. Pange tähele, et see protseduur on mõeldud ainult WeatherTechi teavitamiseks teie autoriõigusega kaitstud materjali rikkumisest.

autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri;
Autoriõigusega kaitstud teose kirjeldus, mida teie väitel on rikutud;
Kirjeldus selle kohta, kus teie väitel rikkuv materjal saidil asub;
Teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
Teie avaldus selle kohta, et teil on heauskne veendumus, et vaidlusalune kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud;
Teie avaldus, mis on tehtud valevande andmise karistuse all, et teie teates esitatud ülaltoodud teave on täpne ja et olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.
Palun saatke kõik teated järgmisele aadressile:

Evaline Sp. z o. o.
Ul. Zamknięta 10/1.6
30-554 KRAKOW, Poola

+48732083714

21. JAGU - KAEBUSED

 1. Pretensioone võib esitada garantii või garantii alusel, kui see on antud.
 2. Kui Kaubale kehtib garantii, on Kliendil õigus esitada pretensioone Kauba kohta, kasutades garantiist tulenevaid õigusi, esitades kaebuse Evaline'i kaudu. Juhul, kui tarbija garantiist tulenevad õigused, peatub garantiiõiguste kasutamise tähtaeg alates kuupäevast, mil Evaline'ile teatati puudusest. Tähtaeg hakkab kulgema kuupäevast, mil käendaja keeldus täitmast oma garantiist tulenevaid kohustusi või kui nende täitmine oli ebaefektiivne.
 3. Garantiist tulenevate õiguste teostamise õigust teostatakse sõltumatult garantiist tulenevatest õigustest. Garantiist tulenevate õiguste kasutamine ei mõjuta Evaline'i garantiist tulenevat vastutust.
 4. Garantiist tulenevaid pretensioone saab esitada e-posti teel aadressile: support@evalinegroup.com
 5. Esitatud garantiikaebuse sisusse on soovitatav lisada:
  1. tarbija kontaktandmed ja tellimuse number, kes vastab kaebusele ja peab sellega seotud kirjavahetust,
  2. probleemi kirjeldus ja Tarbija identifitseerimisandmed.
 6. Juhul, kui garantiikaebus on seotud Kaubaga, on Tarbija kohustatud Müüja pretensiooni läbivaatamiseks tarnima või saatma nõutud Kauba Evaline'i aadressile Evaline'i kulul.
 7. Evaline tunnustab kaebusi, mis tulenevad:
  1. garantii 14 päeva jooksul alates teatamise kuupäevast,
  2. garantii olemasolu korral garantiitingimustes määratud aja jooksul.
 8. Pärast garantiist tuleneva pretensiooni esitamist Kliendi poolt teavitab Evaline Klienti garantii alusel esitatud pretensiooni lahendamisest 14 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni esitamisest.
 9. Evaline teavitab Tarbijat garantii alusel saadud pretensiooni lahendamise viisist e-posti teel
 10. Juhul, kui garantiipretensioon on seotud Kaubaga, mis pärast pretensiooni tunnustamist kuulub Tarbijale saatmisele, toimetab Evaline Kauba üle või saadab Tarbija aadressile.
 11. Garantiikaebusega seotud rahaliste vahendite tagastamine toimub algse makseviisi abil, mida tarbija kasutas ostu ajal.
 12. Garantiiõiguse kohaldamine on välistatud klientidele, kes ei ole tarbijad.

 

22. JAGU - KAEBUSTE KOHTUVÄLINE MENETLEMINE JA NÕUETE UURIMINE

 1. Tarbijal on kaebuste käsitlemiseks ja nõuete esitamiseks võimalus kasutada järgmisi kohtuväliseid vahendeid:
  1. sõlmitud müügilepingust tuleneva vaidluse lahendamise taotluse esitamine kaubandusinspektsiooni juures tegutsevale alalisele rahumeelsele tarbijakohtule, mille aadressi saab oma pädevuse tõttu kindlaks määrata konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidi kaudu, mida hoitakse aadressil https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. vahendusmenetluse algatamise taotluse esitamine tarbija ja müüja vahelise vaidluse rahumeelseks lahendamiseks kaubandusinspektsiooni piirkondlikule inspektorile, kelle aadressi saab tema pädevuse tõttu kindlaks määrata konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidi kaudu, mida hoitakse aadressil https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. piirkondliku või munitsipaaltarbijaombudsmani või ühiskondliku organisatsiooni abi kasutamine, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse,
  4. kaebuse esitamine ELi internetipõhise internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav aadressil URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise süsteemi kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ.
 2. Üksikasjalikku teavet kaebuste ja nõuete kohtuvälise käsitlemise korra ning nendele menetlustele juurdepääsu eeskirjade kohta võib leida lõikes 1 loetletud üksuste kontoritest ja veebisaitidelt.
 3. Loetelu üksustest ja asutustest, kes täidavad tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega seotud ülesandeid, ning üksikasjaliku teabe selle kohta leiate konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidilt, mis on kättesaadav aadressil https://www.uokik.gov.pl

 

23. JAGU - LEPINGUST TAGANEMINE

 1. Käesolevas artiklis sisalduvaid sätteid tarbijate taganemisõiguse kohta kohaldatakse füüsilise isiku suhtes, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema majandustegevusega, kui lepingu sisust järeldub, et sellel ei ole isiku kutsealast iseloomu, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse objektist, tehakse kättesaadavaks keskregistri sätete ja majandustegevuse andmete alusel.
 2. Tarbija võib põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul alates lepingust, sealhulgas müügilepingust, kui eeskirjade juurde kuuluvast lepingust taganemise juhendi sisus toodud normidest ei tulene teisiti.
 3. Lepingust taganemise õigust ei anta tarbijale muu hulgas seoses sellise tagastamata kauba müügilepinguga, mis on toodetud tarbija spetsifikatsioonide kohaselt või mis on mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks.
 4. Muudel juhtudel võib Tarbija lepingust taganeda, esitades Müüjale taganemisavalduse. Avalduse võib teha vormil, mille näidis on lisatud määrustele.
 5. Tarbija on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Tarbija lepingust taganes, tagastama Kauba Müüjale või andma selle üle Müüja poolt volitatud isikule. Tähtajast kinnipidamiseks piisab Kauba tagastamisest enne selle tähtaja möödumist. See säte ei kohaldu, kui Müüja pakub kaubale ise järele tulemist.
 6. Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest, mis ületab vajaliku kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
 7. Lepingust taganemise korral loetakse see sõlmimata jäetuks. Kui Tarbija on teinud lepingust taganemise avalduse enne, kui Müüja tema pakkumise vastu võttis, kaotab pakkumine kehtivuse.

 

24. JAGU - LÕPPSÄTTED

 1. Suurtähtedega kirjutatud mõistete tähendus on selgitatud määrustes kasutatud mõisteid kirjeldavas osas.
 2. Müüja ei vastuta:
  1. vääramatust jõust tingitud katkestused poe nõuetekohases toimimises ja teenuste ebaõige osutamises klientide suhtes, kes ei ole Tarbijad,
  2. katkestused poe nõuetekohases toimimises ja teenuste ebaõige osutamine mittetarbijast klientidele, mis on põhjustatud tehnilistest toimingutest või põhjusest, mis on tingitud üksustest, mille kaudu müüja teenuseid osutab,
  3. kasu, mida kaotavad kliendid, kes ei ole tarbijad.
 3. Kui müüja ja kliendi, kes ei ole tarbija või tarbija, kes ei ela Poola Vabariigi territooriumil, vahelist vaidlust ei ole võimalik rahumeelselt lahendada asjaoludel, mis võimaldavad sellist võimalust selle riigi siseriikliku õiguse sätete kohaselt, määratakse müüja registrijärgse asukoha järgi pädev kohus, kes on pädev vaidlust lahendama.
 4. Klientide suhtes, kes ei ole tarbijad, või tarbijate suhtes, kes ei ela Poola Vabariigi territooriumil, kui nende siseriiklikud õigusnormid sellist võimalust lubavad, kohaldatakse müüjaga sõlmitud lepingu täitmisel ja sellega seotud vaidluste lahendamisel kohaldatava õigusena Poola Vabariigi õigust.
 5. Tingimuste sätete eesmärk ei ole välistada ega piirata tarbijast kliendi õigusi, mis tulenevad kohaliku tavaõiguse sätetest.
 6. Kui Müüjaga sõlmitud lepingud on vastuolus tarbija riigi tavaõiguse sätetega, kohaldatakse neid sätteid.
 7. Juhul, kui tingimuste sätted osutuvad kehtetuks või ebatõhusaks, ei mõjuta see asjaolu tingimuste ülejäänud sätete kehtivust ja tõhusust. Kehtetute või ebatõhusate sätete asemel kohaldatakse standardit, mis vastab sellele, milles pooled on kokku leppinud või milles nad oleksid kokku leppinud, kui nad oleksid sellise sätte tingimustesse lisanud.25. JAGU - MÄÄRUSTES KASUTATUD MÕISTED

Tööpäevad on tööpäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
Kohaletoimetamine on Kauba Kliendi määratud sihtkohta toimetamise protsess, mis toimub Vedaja kaudu.
Klient on füüsiline isik tingimusel, et tal on täielik õigusvõime või piiratud teovõime üldkohaldatava õigusega reguleeritud juhtudel või tingimusel, et tal on seadusliku esindaja nõusolek, samuti juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniline üksus, millele üldiselt kohaldatav õigus annab õigusvõime, kes sõlmib Müüjaga lepingu Teenuste osutamiseks.
Kliendikonto on paneel, mis võimaldab hallata kliendi tellimusi poe kaudu, tingimusel et see on registreeritud ja sisse logitud. Tarbija on füüsilisest isikust Klient, kes sõlmib lepingu eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.
Ostukorv on poe funktsioon, mis võimaldab Kliendil täita Kaupade tellimusi.
Vedaja on üksus, mis osutab kaupade kohaletoimetamise teenuseid koostöös Müüjaga.
Eeskirjad on need lepingutingimused, mille objektiks on teenuste osutamine müüja poolt klientidele elektrooniliselt poe kaudu.
Pood on e-pood, mida haldab Müüja.
Müüja on Evaline oma registreeritud aadressiga Varssavis (02-306) aadressil ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola, mis on kantud riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse KRS-numbri all: 0000925734, NIP: 6793224707 ja REGON: 520133721, mis on poe teenusepakkuja, administraator ja omanik. Müüjaga saab ühendust e-posti aadressil: info@evalinegroup.com
Müük on Müüja poolt Kliendile osutatav Kauba müügi teenus, mille esemeks on Müüja kohustus anda Kauba omandiõigus Kliendile üle ja vabastada ning Kliendi kohustus võtta Kaup ja tasuda Müüjale määratud hind. Kaup on asi, mille müüja esitab poe piirkonnas müügiks.
Teenus on Müüja poolt Kliendile osutatav teenus, mis põhineb poolte vahel Poe vahendusel sõlmitud lepingul. Lepingu sõlmimine toimub organiseeritud süsteemi raames, mille kohaselt sõlmitakse leping sidevahendi teel, ilma poolte samaaegse füüsilise kohalolekuta.

 

JAOTIS 26 - KONTAKTANDMED
Küsimused teenusetingimuste kohta tuleks saata meile aadressil support@EvalineGroup.com

Juriidiline nimi: Evaline Sp. z o. o.
Telefoninumber: +48732083714
E-posti aadress: support@evalinegroup.com
Füüsiline aadress: Evaline, ul. Zamknięta 10/1.6, 30-554 KRAKOW, Poola
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number: PL6793224707
KRS: 0000925734
NIP: 6793224707
REGON: 520133721


27. JAGU - TEAVE ÕIGUSE KASUTAMISE KOHTA

TÜHISTAMISE

JUHISED LEPINGUST TAGANEMISEKS
Käesolevates juhistes sisalduvaid sätteid tarbijate taganemisõiguse kohta kohaldatakse üksikisiku suhtes, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema majandustegevusega, kui lepingu sisust ilmneb, et see ei ole selle isiku jaoks kutsealane, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse objektist, tehakse kättesaadavaks keskregistrit ja ettevõtlusteavet käsitlevate sätete alusel
Aktiivsus.
Tarbijana on teil õigus taganeda meie poes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul ilma põhjust esitamata, välja arvatud jaotises "Taganemisõiguse välistamine" märgitud juhtudel. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel kuupäevast:

 1. mille puhul te võtsite asja oma valdusse või kus kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kelle olete määranud, võttis asja oma valdusse - lepingu puhul, mis kohustab teid asja omandiõigust üle andma (nt müügileping, üleandmisleping või töövõtuleping, mis on vallasasi),
 2. lepingu sõlmimine - teenuslepingute puhul.

Taganemisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui saadate enne taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse kasutamise kohta.
Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid sellest teavitama: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola, e-post: support@evalinegroup.com, teie otsusest sellest lepingust taganeda ühemõttelise avaldusega (näiteks posti või e-posti teel saadetud kiri).
Lepingust taganemisel saate kasutada taganemise näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Näidisvorm on lisatud Store'is elektrooniliste teenuste osutamise tingimustele.

TAGANEMISE TAGAJÄRJED
Käesolevast lepingust taganemise korral tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kaupade kättetoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad teie valitud kättetoimetamise viisist, mis ei ole meie pakutud odavaim tavaline kättetoimetamise viis), kohe ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati teie otsusest kasutada teie taganemisõigust. sellest lepingust.
Tagastame teie makse, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kaasne teile tagasimaksega mingeid tasusid. Me võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme toote kätte saanud või kuni te esitate meile tõendi tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb sündmus toimub varem.
Kui olete saanud eseme seoses lepinguga, saatke palun tagasi või andke toode meile aadressil Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola, viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil teatasite meile oma taganemisest sellest lepingust. Tähtajast peetakse kinni, kui saadate kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist.
Pange tähele, et peate tasuma toote tagastamise otsesed kulud. Nende kulude summa on hinnanguliselt maksimaalselt umbes 25,00 zlotti.
Te vastutate ainult asja kasutamisest tuleneva asja väärtuse vähenemise eest, välja arvatud asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks vajalik.

TAGANEMISÕIGUSE VÄLISTAMINE
Väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust või kauglepingust taganemise õigust ei kohaldata tarbijate suhtes seoses lepingutega, mille täitmise objektiks on ümberarvutamata toode, mis on toodetud tarbija spetsifikatsioonide kohaselt või mõeldud tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks.

TAGANEMISTEATE NÄIDISVORM
(See vorm tuleb täita ja tagastada ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)
Adressaat: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola | support@evalinegroup.com.
Käesolevaga teavitan(*) käesolevaga(*) minu/meie taganemisest müügilepingust järgmiste punktide osas(*)/järgmise teenuse osutamine(*):
Lepingu(*)/vastuvõtmise kuupäev(*):
Nimi:
Aadress:
Pealdis:
(ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)
Kuupäev:
(*) Mittevajalik maha tõmmata.

KAEBUSE VORM
(Seda vormi saab täita ja tagastada, kui soovite esitada garantiinõude) Adressaat: Evaline Sp Zoo, ul. Zamknieta 10/1.6, 30-554, Krakow, Poola
Kliendi ees- või perekonnanimi:
Kliendi aadress:
Kliendi telefoninumber:
Kliendi e-posti aadress (märkige "X"):
Kontaktandmetena, mida kasutatakse kaebusele vastamiseks ja sellega seotud kirjavahetuse pidamiseks, märkige: ___ postiaadress:
___ e-posti aadress:
Kaebus puudutab (märge "X"):
___  Kauba päeva ___ müügileping:
___  Muu teenuse osutamise leping:
___  Muu:
Kaebuse põhjuse kindlakstegemise kuupäev:
Probleemi kirjeldus:
Nõudeavaldus (märkida "X"):

___ Kauba või teenuse puuduse kõrvaldamine
___  Kauba asendamine puudusteta kaubaga
___ Rharimine kauba hinnas
___ Withdrawal
Müüja teavitab, et:
Kaupadele võib kehtida tootja või edasimüüja garantii. Sellisel juhul on Kliendil õigus nõuda kaupa garantiist tulenevaid õigusi kasutades, esitades garantii andjale pretensiooni. Pretensiooni esitamine käendajale võib toimuda Müüja kaudu või otse käendajale. Klient võib kasutada garantiiõigusi kauba füüsiliste defektide korral sõltumata mis tahes garantiist tulenevatest õigustest.
Esitaja allkiri: